KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT

|üles|
Soli Deo Gloria

1. Au, kiitus olgu igavest´


1 KIRIKUAASTA

|üles|
Kristuse tulemine - advent

2. Hoosianna, tõstke häält
3. Kuis pean vastu võtma
4. Kõige ilma õnnistus
5. Me ootame Sind, Jeesus Krist
6. Nii elevil, nii rõõmus
7. Nüüd Jumalale austuseks
8. Nüüd kiitus olgu Jumalal
9. Nüüd ole, Jeesus, kiidetud
10. Nüüd tehke kõrgeks väravad
11. Oh Jeesus Kristus, tule Sa
12. Tänu olgu Jumalal

|üles|
Kristuse sündimine - jõulud

13. Ei au, ei hiilgust otsi ma
14. Et tulge, oh lapsed
15. Helisege, jõulukellad
16. Helisegu jõulukellad
17. Hing, jõuluõnnest hõiska sa
18A. Hõisake, taevad
18B. Hõisake, taevad
19. Jõuluöö, täis valgussära
20. Kuula: ingli lauluhääl
21. Kõik usklikud, tulge
22. Ma tulen taevast ülevalt
23. Neil karjastel väljal
24. Nüüd inglid taevast tulevad
25A. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht
25B. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht
26. Oh inimene, rõõmusta
27. Oh laulgem südamest
28. Oh Petlemm, väike linnake
29. Oh sa õnnistav
30. Päike, kuu ja taevatähed
31A. Päästja on nüüd kingitud
31B. Päästja on nüüd kingitud
32A. Püha öö
32B. Püha öö
33. Ristirahvas rõõmustele
34. See on see öö
35. Siion, laula suures rõõmus
36. Su annid, kõige armu Jumal
37A. Su sõime juures seisan ma
37B. Su sõime juures seisan ma
38. Üks roosike on tõusnud

|üles|
Nimi Jeesus - aastavahetus

39. Aastat uut nüüd tohin ma
40. Elulaevuke on sõudnud
41. Küll mitmest viletsusest
42. Maa on nii kaunis
43. Oh palugem ja laulgem
44. Päike jälle kaob
45. Saatjaks olgu Jeesus meil
46. Siin astume su palge ette
47. Siit saadik Jumal heldesti
48. Su ette tulen palvetades
49. Uut aastat meie algame
50. Ühtainust nime mina tunnen
51. Üks aasta jälle kaob

|üles|
Kristuse ilmumine - kolmekuningapäev - epifaania

52. Aukuningas, oh Jeesus
53s. Hing, ärka, ärka ülesse
54. Imetäht, oh Jeesuke
55. Miks tulid targad hommikust
56. Nüüd paistab meile kaunisti
57. Oh Jeesus Kristus, valgusta
58. Paganaile saagu valgus
59. Päev käes, oh vennad, ärgakem
60. Sa koidutäht, Sa minu kroon

|üles|
Küünlapäev

61. Oh Jeesus, armu valgus
62. Täna on see päev, mil Maarja

|üles|
Palvepäev

63. Issand, helde üle kõige
64. Issand, oma viha sees
65. Loo puhas süda minule
66. Sina üksi jõuad päästa
67. Su poole, Jeesus, süda sõuab

|üles|
Kristuse kannatamine - paastuaeg

68. Armas Jeesus, armastaja
69. Jeesus, Sinu risti alla
70. Jeesus, surma äravõitja
71. Kõik tulge minu juurde nüüd
72. Laulukeelil kuulutame
73. Minu süda, ärka nüüd
74. Mu Jeesus, kallis elu
75. Oh nuta oma häda
76. Päästja risti juurde ma
77. Sa meie Lepitaja
78. Sa vägev valumees
79. Tuhat tänu, Issand, Sulle toome
80. Ühte asja ihkan üle kõige
81. Üks süütu tall on lepitand

|üles|
Maarjapäev

82. Minu hing austab (Magnificat)
83. Mu Kuningas, mu Jumal
84. Oh Kristus, Lunastaja

|üles|
Palmipuudepüha

85. Kord rahvahulgad tervitasid
86. Kuningas on Jeesus Kristus
87. Sa ärka, ristirahvas

|üles|
Suur Neljapäev

88. Jüngritel veel jalgu pesi
89. Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

|üles|
Suur Reede

90. Kui süda valu tunneb
91. Kõik lõpetatud
92. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud
93. Nüüd siis kuulub meie süda
94. Oh Jeesus, Sinu valu
95. Oh leinakem ja kaevakem
96. See, kes ristisambas ripub
97. Sind täname, oh Jeesus Krist

|üles|
Vaikne Laupäev

98. Kustub päike, õhturahu hõljub üle Pühamaa
99. Nüüd hingad Sa siin rahuga
100. Sa oled, Issand Jeesus Krist

|üles|
Kristuse ülestõusmine

101. Au kõrges olgu Isale
102. Halleluuja! Jeesus elab
103. Halleluuja kõik nüüd laulge
104. Heitlus ja lahing mööda nüüd
105. Jeesus Kristus üles tõusnud
106. Kristus on tõusnud
107. Kristus üles tõusnud nüüd
108. Lendas ingel taevastest
109. Miks veelgi haua ääres
110. Mu Päästja võidu saanud
111. Mu süda, ärka, virgu, meel
112. Nüüd Kristus surmast tõusnud on
113. Nüüd surm on surnud
114. Nüüd tõstkem rõõmuhääli
115. Oh surmavõitja, tule Sa
116. On täna tõusnud Issand väes
117. See päev on meile saabunud
118. Sind, Issand Kristus, täname
119. Võidu saanud, võidu saanud
120. Võitja, võta võidupalmid

|üles|
Kristuse taevaminemine

121. Halleluuja, laulgem laulu
122. Me täna sellest mõtleme
123. Sa, Jeesus, läksid taevasse
124. Täna rõõmsad oleme
125. Üks tee viib üles õnnemaale

|üles|
Püha Vaimu väljavalamine - nelipüha

126. Jumal, tasast vihma anna
127. Jüngrid palves ühinesid
128. Küll palju uinumas on elu
129. Mu hinge sisse tule
130. Oh Looja Vaim, nüüd hingesse
131. Oh Püha Vaim, et tule Sa
132. Oh Püha Vaim, meil tule Sa
133. Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa
134. Püha Vaim, puuduta mindki
135. Püha Vaim, Sa ainus abi
136. Sa, Püha Vaim, nüüd täida
137A. Ärka, süda, vaim ja mõte
137B. Ärka, süda, vaim ja mõte

|üles|
Püha Kolmainsus - Kolmainu Jumala püha

138. Halleluuja, kõik Isale
139. Kolmainus Jumal igavest
140. Kyrie! oh Jumal Isa kõrges väes
141. Ma usun Jumalat
142. Püha, püha, püha oled, meie Looja

|üles|
Jaanipäev

143. Issand olgu kiidetud
144. Meile on see päev nüüd ilmund
145. Trööstige mu kurba rahvast

|üles|
Surnuaiapüha - kalmistu

146. Jalg, siin tasasemalt astu
147. Lahkunu mälestus kalmule kutsub
148. Rändaja, jää seisatama
149. Üks kalmuküngas armas

|üles|
Mihklipäev

150. Kõik inglid taeva valguses
151. Su nimel, Issand, kõnnime

|üles|
Lõikustänupüha

152. Jumal, suur on sinu heldus
153. Me külvasime lootuses
154. Nüüd väljal lõikus lõppenud
155. On suve ilu otsa saand
156. Tänulaulud helisege

|üles|
Usupuhastuspüha - võitlev kogudus

157. Edasi, edasi
158. Ei karda meie võitlusteid
159. Jeesus, mõtle karja peale
160. Kindel me usk
161. Küll kannab kindel kalju
162. Truu ja ustav karja hoidja
163. Üks kindel linn ja varjupaik

|üles|
Pühakutepäev

164. Kes on seismas suurel hulgal
165. Kui ma ka teed ei tea
166. Siin lapsed armust vastu võetud

|üles|
Hingedepäev - surnutepüha

167. Eluasemeks meil olid
168. Isa, Sinu palge ette
169. Mis tunneb hing
170. Rändur, ütle, kuhu lähed
171A. Seal, kus taevas isakodu
171B. Seal, kus taevas isakodu
172. See aeg on tõesti ukse ees
173. Surmavõitja, Jeesus Krist
174. Õndsad on need, kes Issandas on surnud

|üles|
Kirikuaasta lõpp

175. Jeruusalemm, sa püha taevalinn
176. Nüüd tõuskem patu vaevast
177. Oh ärka, usklik rahvas
178. Veel on üks rahuaeg meil leida
179. Ärgake! nii vahid hüüdvad


2 KRISTUSE KIRIK

|üles|
Jumala Sõna

180. Elusõna igavene
181. Issand, kes Sa pühas sõnas
182. Jumalale kiitust andkem
183. Kallis sõna, mis on antud
184. Kiitust toome, Issand, Sulle
185. Meil oma sõna kinnita
186. Mis häda võib meil sündida
187. Oh jäta mind Su omaks
188. Oh oma sõna hoia
189. Su sõna, Issand, kindlaks jääb
190. Tänu, kiitust, Issand, Sulle toome
191. Valgus koidab, valgus paistab
192. Õnn, kellel Jeesus armas

|üles|
Pühakoda

193. Kirik, püha paik
194A. Mu Isa koja õue
194B. Mu Isa koja õue
195. Mul rõõm on tulla pühakotta
196. Nüüd rõõmupäev on meile tulnud
197. Oh Jumal, Looja, tule Sa
198. Pühakoda teiseks koduks

|üles|
Jumalateenistus

199. Armas Jeesus, avita
200A. Halleluuja, tahan laulda
200B. Halleluuja, tahan laulda
201. Jeesus, hea Karjane
202. Jumal olgu tänatud
203. Kõrged uksed lahti minge
204. Nüüd lahkun hinguspäevast
205. Püha vaikne rahu
206. Õnnista ja hoia

|üles|
Püha ristimine

207. Armas Jeesus, rõõmuga
208. Jeesus kutsub lapsukesi
209. Jumal olgu tänatud
210. Ma olen ristitud
211. Nüüd oled lapse õnnistanud
212. Sa oled seadnud ristimise
213. Su ette, vägev Elulooja

|üles|
Piht

214. Jeesus kutsub patuseid
215. Loo puhas süda minule
216. Nüüd langeme Su palge ette
217. Oh armas Jumal, avita
218. Oh Jeesus, ülem Abimees

|üles|
Püha armulaud

219. Armastus, mis igavene
220. Jeesus Kristus, Lunastaja
221. Jeesus, Sind ei jäta ma
222. Kristus, Jumala tall (Agnus Dei)
223. Minu süda, rõõmustele
224. Mu helde Karjane, oh Jeesus
225. Sinu poole, Issand, ma

|üles|
Konfirmatsioon

226. Anna meile rahu Sa
227. Issand, Su ees siin palves seisame
228. Ma tea, et õnneks tuleb mulle
229. Ma tunnen oma Jeesust
230. Oh Isa, Sinu altarile
231. Suur Issand, Sinu palge ette
232. Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled
233. Truu Jumal, Sinu poolt jääb kindlaks

|üles|
Laulatus

234. Igavene Isa, kuule
235. On õnnis kodu, kus suur Jumal
236. Sinu õnnistust
237. Taevane Isa, Sa käskisid ühte neid minna
238. Täis imet ja täis armu saatmist

|üles|
Vaimulik amet - ordinatsioon - introduktsioon

239. Las oma sõna puhtasti
240. Meil Kristus on aluseks seatud
241. Oh Jumal, tule armuga
242. Siimon Joona, täna
243. Sind, karjane, siit saatku
244. Suurest Su armust ja heldusest täna

|üles|
Misjon

245. Et ärka, Vaim
246. Kui väsib üks
247. Su töö on see, oh Jeesus Krist

|üles|
Kiriku pühitsemine

248. Kui armsad, vägev Kuningas
249. Kõlage, kõlage, hüüdjad hääled

|üles|
Elumaja pühitsemine

250. Oh õnnis maja
251. Sa õige koja ehitaja
252. Õnn selle elumajale

|üles|
Matus

253. Koju, vaikse rahu poole
254. Ma olen võidu saanud
255. Ma rändamast nüüd tulen
256. Mu Jeesus, väsind olen
257. Mu tee on käidud, koju minna
258. Nüüd surnukeha matame
259. Peotäis ma mulda
260. Sa olid väike lapsuke
261. Tähtede taga


3 ELU KRISTUSES

|üles|
Jumala arm Kristuses

262. Arm, kes Sa mind oled loonud
263. Ei ma muud siin ilmas taha
264. Ma kummardan Sind, Armuvägi
265. Ma olen Isa armu
266. Ma tõstan taeva poole silma
267. Mu Jumal, Sinu arm ja heldus
268. Mu nimi taevas kirja pandud
269. Sa ära Kristust unusta
270. Su ligi tahan olla
271. Veel armuallik keeb

|üles|
Usk Jeesusesse

272. Jeesus, minu kalju
273. Jeesus minu mõttes liigub
274. Jeesus, Sa ainuke
275. Jeesus, tule minule
276. Jeesusele laulan
277. Järgime nüüd Jeesust Kristust
278. Kõikumatu minu kalju
279. Lase ustavaks mind jääda
280. Ma tean, kes saatjaks mul
281. Ma tean, mis mina usun
282. Mu jõud, Sind tahan armastada
283. Ole minu ligi
284. Sa, Jeesus, oled eluteel
285. Usk kindel lootus üksine

|üles|
Tunnistamine ja teenimine

286. Kes võiks küll vastu olla
287. Oh loodu, Loojat kummarda
288. Sa, Jeesus, oled käskinud
289. Sind, Jumal, tahan armastada

|üles|
Tänu ja ülistus

290. Au Jumalale, kiitus ka
291. Ei laulmast iial lakka
292. Eks mu kohus tänu teha
293. Ilusam Kristus
294. Imeline Issand
295. Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita
296. Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma
297. Jehoova, Sulle tahan laulda
298. Kiida nüüd Issandat, minu süda
299. Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt
300. Mu hing, mis annad Jumalale
301. Oh anna tuhat keelt Sa mulle
302. Oh võtkem Jumalat
303. Ole ustav, Jeesu rahvas
304. See, kes mind kaitses koidu kumal
305. Suur Jumal sa
306. Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita
307. Õnnis, kes ei võta teha
308. Ühtlasi kiitkem Jumala halastust

|üles|
Kristlik armastus ja rõõm

309. Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita
310. Kui ahastus su südames
311. Oh mis kallid annid saame
312. Oh mis kaunis asi see
313. Suur ja ustav on see sõna
314. Süda seltsiks südamele

|üles|
Usuvõitlus ja palve

315. Eks see ole arm ja heldus
316. Jeesus, oh aita, et võimust võin saada
317. Jeesusega käia võtkem
318. Jumal, mu süda igatseb Sind
319. Kui kõik ka taganeksid
320. Ma annan oma südame
321. Mind, Elupäike, uuenda
322. Mu järel! hüüab Jeesus Krist
323. Nüüd, ristirahvas, laula sa
324. Oh Isa taevariigi sees
325. Oh meile, Issand Jeesus
326. Oh vaga Jumal, kes
327. Oh ära jäta mind
328. Rõõmusta, rõõmusta
329. Su poole, Issand, südamest
330. Tule, Jeesus, helde armutooja
331. Valmistagem, ristirahvas
332. Võitle hästi, kui sind armsast
333. Üles, üles Jeesu juurde

|üles|
Kannatused ja lohutus

334. Ainult päev
335. Ei lahku mina Sinust
336. Elu on kui meri
337A. Hällist hauani
337B. Hällist hauani
338. Jeesus, Sinu juurde jääda
339A. Kalla, kallis Isa käsi
339B. Kalla, kallis Isa käsi
340. Kui mind vaevab raske mure
341A. Kui südant piinab valu
341B. Kui südant piinab valu
342. Mis vaevab sinu südant
343. Mu päev, mis aland, on nii pime
344. Oh võta mind, mu Jumal
345. Oota, hing, oh oota
346. Su ette, Isa, tulen ma
347. Tugevad on Jeesu käed

|üles|
Jumala kaitse ja juhtimine

348. Ei Jumal neid või jätta
349. Jumal, vägev valitseja
350. Kes Jumalat nii laseb teha
351. Kord enne ma ei teadnud
352. Kui poleks Jumal meiega
353. Kõik sündku ikka nõnda mul
354. Kõik teeb hästi Jumal
355A. Ligidal on Jumal
355B. Ligidal on Jumal
356. Ma tõstan silmad ülesse
357. Miks kui pagan, inimene
358. Mis Jumal teeb, on ikka hea
359. Mis see on, mis jõudu annab
360. Mu Jumal, kuis nii varjul oled
361. On õiged vaid teed, mis juhatab ta
362. Üksainus samm sa astu

|üles|
Kristlik lootus

363. Et Kristust vastu võtta
364. Jehoova on mu Karjane
365. Löö lõkkele, mu usu säde
366. Ma olen usus kindel, tugev
367. Nüüd vaibu, uhke meel ja mõte

|üles|
Surm ja igavene elu

368. Inimene on kui rohi
369. Jeesus, Õnnistegija
370. Koju soovib süda
371. Kui elupäev kord hakkab veerema
372. Kuis hingvad vaikselt
373. Kõik liha on kui rohi
374. Küll minu surm võib ligi olla
375. Las ma läen, las ma läen
376. Ma olen maa peal võõras
377. Ma tahan jätta maha
378. Mu elu Kristus ise
379. Oh mõtle, inimene
380. Sa rändad, inimene
381. Surma laps on inimene
382. Taeva poole läheme
383. Üürike on maine elu


4 ELU JUMALA MAAILMAS

|üles|
Looja ülistus

384. Ei mitte meile, mitte meile
385. Jumal, maa ning taeva Looja
386. Jumal, Sind me kiidame
387. Ma laulan suust ja südamest
388. Maa ja meri kiidavad
389. Su kiituseks, mu Looja
390. Suur Jumal, Sinu halastus
391. Suur Sa oled, Issand Jumal
392A. Tänu sulle Taevaisa
392B. Tänu sulle Taevaisa

|üles|
Loodus ja aastaajad

393. Kevad, sinu lävel seistes
394. Näe, õitseaeg on ligi
395. Pühakoja tornis kumab jõulukell
396A. Vaid hetke kestab suvi
396B. Vaid hetke kestab suvi

|üles|
Hommik

397. Ma südamest ja meelest
398A. Mu süda, ärka üles
398B. Mu süda, ärka üles
399. Nüüd kuldse koiduga
400. Oh igavene armuvalgus
401. Ärka, ärka unest üles
402. Öö läinud mööda nüüd

|üles|
Õhtu

403. Ju looja läinud päikene
404. Ju päev on läinud looja
405. Karjane, Sa valvad
406. Kolmainus Jumal, suurest väest
407. Läbi vaikse õhturahu
408. Nüüd hingvad inimesed
409. Nüüd on see päev ju lõppenud
410. Oh Issand, jää
411. Päev loojub, õhtu jõuab
412. Päev veereb, varjud tõusvad
413. Väsind olen, hingata
414. Õhtu eel
415. Õhtu jõuab jälle

|üles|
Kodu ja perekond

416. Aasta aasta peale
417. Jehoova, oma vägev käsi
418. Sünnipäevaks sinule

|üles|
Igapäevane leib

419. Issand, leiba õnnista
420. Issand olgu tänatud
421. Issand, võõraks tulid Sa
422. Meil igapäevast leiba Sa
423. Oh Issand Jeesus, tule
424. Tänu Sulle, taeva Looja, tänu iga päeva eest

|üles|
Lapsed ja noored

425. Jeesus, meid Sa puuduta nüüd
426. Ma olen väike karjane
427. Ma olen väike lapsuke
428. Ma pühapäevakoolis
429. Mind, Jumal, kaitse armuga
430. Olen Jeesu talleke
431. Püha Jeesus, pühitse
432. Sa püha, kallis Jeesuke
433. Taevaisa armupäike
434. Taevaisa perekonda
435. Ühel päeval läheme

|üles|
Igapäevane töö

436. Kõik, mis ette võtad sa
437. Mu Jumal on mu abimees
438. Oh pane tuli põlema
439. Oma käed Sa laota

|üles|
Haigus ja tervis

440. Kui minu samm nii töntsiks jääb
441. Oh Jeesus, Sa mu kaitseja
442. Sinu hoolde ennast annan
443. Vaikselt võtan vastu
444. Üks kübeke mu elus

|üles|
Vanadus

445. Ajamerre elujõgi
446. Jumal, Sul ligemal
447. Mu süda, ära nurise
448. Oh Issand, millal matkaja ma
449A. Ole ustav surmani
449B. Ole ustav surmani

|üles|
Isamaa ja valitsus

450A. Hoia, Jumal Eestit
450B. Hoia, Jumal, Eestit
451. Isamaa kogudus, astu
452. Issand, Sa hämaral ajal
453. Ma kaugel kallist kodupinnast
454. Meile anna rahu armuga
455. Oh Issand, Sul on oma maast
456. Oh Jumal, laota armutiivad
457. Oh tulge, Teda kummardage
458. Tõuse, valgus igavene
459. Õnnista, Looja Vaim

|üles|
Ühiskond ja õiglus

460. Miks on neid, kes teiselt võtnud
461. Nüüd Jumal tänatud
462. Rahuallikaks on Jumal
463. Su rahu, Issand, täidab
464. Suur Jumal, meie varjupaik
465. Täis tänu Teda kummardagem

|üles|
Reisil ja võõrsil

466. Jeesu rahvast lahkumine
467. Jeesus, meie eel
468. Kui mu tee mind kodunt viib
469. Kui tuleb käia võõraid radu
470. Mina kui võõras siin viletsas ilmas
471. Rõõmsalt rutta edasi
472. Säravaim täht

|üles|
Liturgilised

473. Keset selle elu sees
474. Litania
475. Litania - oremus universalis
476. Need kümme käsku kuulgem nüüd
477. Oh süüta Tall, oh Jeesus
478. Sind, Jumal kiidame (Te Deum)

|üles|
Koorilaulud

479. Helde isa taeva sees
480. Nüüd isa nimel tervitame
481. Requiem aeternam
482. Rõõm üle maa
483. Saaks koju hing
484. Dona nobis pacem
|↑ üles|