KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Tänu ja ülistus

298 Kiida nüüd Issandat, minu süda
PDF  |  TIF

 1. Kiida nüüd Issandat, minu süda!
  Ma kiidan Teda surmani.
  Kuni mul elu on, tahan Teda
  ma kõrgeks kiita alati!
  Kes ihu loond ja hinge ka,
  kiidetud olgu lõpmata!
  Halleluuja, halleluuja!
   
 2. Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb,
  kel Jumal abiks Siionist,
  kellel usk südame põhjas põleb
  ja kellel kaljuks Jeesus Krist!
  Kes teda Päästjaks tunnistab,
  seda Ta armust õnnistab!
  Halleluuja, halleluuja!
   
 3. Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime
  ja laulge tänu Temale!
  Sest Tema tegu on selge ime,
  Ta au ei lõpe iialgi.
  Jumala lapsed, ühest suust
  laulgem Kolmainul austust!
  Halleluuja, halleluuja!

Viis: “Lobe den Herren, o meine Seele”
Seelen Harfe, Ansbach 1664.
Sõnad: Johann Daniel Herrnschmidt, 1675-1723.
Tõlge: Jaan Bergmann, 1856-1916.

« tagasi
|↑ üles|