KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU JUMALA MAAILMAS  |  Liturgilised

478 Sind, Jumal kiidame (Te Deum)
PDF  |  TIF

I Sind, Jumal kiidame,
II Sind, Issand, täname!
I Sind, Jumal Isa igavest,
II kõik maailma kiidab südamest.
I Ka inglid, pühad teenijad
II ning keerubid ja seeravid
I Sind, Issand, lauldes tänavad
II ja lakkamatult hüüavad:
I Suur Jumal püha on,
II suur Jumal püha on,
I ja II suur Jumal püha on, suur Issand Seebaot!
I Oh täidetud kõik taevas, maa,
II au, jumaliku säraga.
I Su nime kõrgeks kiidavad,
II Sind ülistades laulavad
I apostlid, pühad prohvetid
II ja märtrid, ususangarid.
I Kõik ristirahvas üle maa
II loob kiituslaulu kõlava:
I Sind, Isa võimas, mõõtmatu,
II Sind, Jeesus Ainusündinu,
I Sind, Püha Vaim, kes rõõmustad,
II kõik tunnistavad, tänavad.
I Oh Jeesus, suur Aukuningas,
II Sind Isa meile läkitas.
I Sa neitsist tulid ilmale,
II et saaksid päästjaks kõigile.
I Sa surmalt võtsid võimuse
II ja avasid tee taevasse.
I Sind Isa ausse ülendas,
II ka trooni Sulle valmistas,
I kust tuled kohtumõistjana
II Sa püha õigust jagama.
I Et lunastasid verega
II Sa omi, meid nüüd aita ka.
I Meid taeva rõõmu juhata,
II kus rahu saame jäädava.
I Oh oma rahvast päästa Sa,
II Su kogudust siin õnnista.
I Ei kurja töö siis võitu saa,
II kui kaitsed ihu, hinge ka.
I Sind, Jumal, meie kiidame,
II Sind igal päeval täname.
I Meid hoia, Issand Abimees,
II ka kõige kurja, patu eest,
I ja meie peale halasta,
II meid kõiges hädas avita.
I Me nõdrad, Sulle loodame,
II Su rahva seltsis palume.
I Me ainus lootus oled Sa,
II ei Sa meid jäta abita.
I ja II Aamen.
 

Viis: Niketas Remesianast, arvatavasti 335-414.
Kristliku kiriku algsajandeist evangeelseks koraaliks XVI sajandil,
ilmunud 1545. aastal Valentin Babsti kogumikus "Geystliche Lieder".
Sõnad: IV sajandist ladina keeles.
Tõlge saksa keelde: Martin Luther (1529), 1483-1546.
Ladina, saksa, eesti ja soome teksti järgi,
Ivar-Jaak Salumäe (1982 & 1990), 1945-
 

« tagasi
|↑ üles|