KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU JUMALA MAAILMAS  |  Liturgilised

474 Litania
PDF  |  TIF

Liturg: Issand, halasta!
Kogudus: Issand, halasta!
Liturg: Kristus, halasta!
Kogudus: Kristus, halasta!
Liturg: Issand, halasta!
Kogudus: Issand, halasta!
Liturg: Kristus, kuule meid!
Kogudus: Kristus kuule meid!
Liturg: Issand Jumal, Isa taevas:
Kogudus: Halasta meie peale!
Liturg: Issand Jumal, Poeg, maailma Õnnistegija:
Kogudus: Halasta meie peale!
Liturg: Issand Jumal, Püha Vaim:
Kogudus: Halasta meie peale!
Liturg: Ole meile armuline!
Kogudus: Heida armu, armas Issand Jumal!
Liturg: Ole meile armuline!
Kogudus: Aita meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Kõigi pattude eest, kõigi eksituse eest, kõige kurja eest, kuradi pettuse ja kavaluse eest, kurja ja äkilise surma eest:
Kogudus: Hoia meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Sõja ja verevalamise eest, mässu ja vaenu eest:
Kogudus: Hoia meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Katku ja kalli aja eest, rahe ja välgu eest, tule- ja veekahju eest, igavese surma eest:
Kogudus: Hoia meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oma püha sündimise läbi:
Kogudus: Aita meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oma ristimise, paastumise ja kiusatuse läbi, oma surmavõitlemise ja verise higi läbi, oma risti ja surma läbi:
Kogudus: Aita meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oma püha ülestõusmise ja taevaminemise läbi, Püha Vaimu anni läbi:
Kogudus: Aita meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Kõigi meie kannatuste sees, kõige meie heaolu sees, meie surmatunnil, viimsel kohtupäeval:
Kogudus: Aita meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Meie vaesed patused palume:
Kogudus: Et kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oma püha kristlikku kirikut valitse ja juhata, hoia meie piiskoppe, kõiki koguduse õpetajaid ja kiriku ametis mehi ja naisi õndsakstegevas sõnas ja pühas elus! Õnnista ja hoia meie kogudusi, hoia koole ja kristlikku lastekasvatust; keela ära kõik segased õpetused ja pahandused, saada jälle tagasi kõik eksijad ja eksitatud!
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Rõhu saatan meie jalge alla, läkita ustavad töötegijad oma lõikusele, anna sõnale oma Vaimu ja väge, aita ja tröösti kõiki kurbi ja viletsaid!
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Anna kõigile rahvastele ja valitsustele rahu ja üksmeelt, jaga meie ülematele tugevust ja tarkust, õnnista ja hoia meie rahvast!
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Anna abielus rahu ja truudust, ilmu kõigile, kes õnnetuses ja hädas, oma abiga, kaitse ja rõõmusta neid, kes käima peal ja lapsevaevas, kanna hoolt kõigi laste ja haigete eest ja hoia neid, päästa lahti kõik ilmasüüta vangid, kosta kõigi leskede ja vaeslaste eest, ole toeks töötatöölistele, anna abi neile kes näljas ja puuduses, vabasta ja paranda kõiki kes tervistkahjulikele harjumustele on andunud, halasta kõigi inimeste peale!
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Anna andeks meie vaenlastele ja tagakiusajatele, ja pööra neid patust; saada korda kõik ausad tööd; anna kasvamist viljale välja peal; aita meil õigesti hoolt kanda maa ja mere ja kogu maailmaruumi aarete eest; ja kuule meid armulikult!
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oh Jeesus Kristus, Jumala Poeg:
Kogudus: Kuule meid, armas Issand Jumal!
Liturg: Oh Jumala Tall, kes maailma patu kannad,
Kogudus: Halasta meie peale!
Liturg: Oh Jumala Tall, kes maailma patu kannad,
Kogudus: Halasta meie peale!
Liturg: Oh Jumala Tall, kes maailma patu kannad,
Kogudus: Anna meile oma rahu!
Liturg: Kristus, kuule meid!
Kogudus: Kristus, kuule meid!
Liturg: Issand, halasta!
Kogudus: Issand, halasta!
Liturg: Kristus, halasta!
Kogudus: Kristus, halasta!
Liturg: Issand, halasta!
Kogudus: Issand, halasta meie peale! Aamen!

 

Viis / seade ja sõnad: "Uus Lauluraamat 1899" alusel,
Gustav Peeter Piir, 1961-
Hermann Johannes Põld, 1957-
Toomas Jeremias Põld, 1920-

« tagasi
|↑ üles|