KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

KIRIKUAASTA  |  Kristuse sündimine - jõulud

18A Hõisake, taevad
PDF  |  TIF

 1. Hõisake, taevad ja inglid, Au-Issandat kiitke!
  Patuste Päästjale laulge ja rõõmsasti hüüdke:
  Issand on siin! Lõppenud häda ja piin!
  Paludes põlvili heitke!
   
 2. Hõisake, taevad ja laulge, nii maa kui ka meri:
  Jeesus on tulnud, suur Jumal on liha ja veri!
  Rahu Ta toob, südamed uueks Ta loob,
  täidab, mis kuulutab Kiri.
   
 3. Vaata, hing, imet, kuis kõrgeim end alandab põrmu,
  vaata ning kummarda ilmunud igavest armu!
  Lapseks saab nüüd Jumal ja lepitab süü,
  hävitab ära kõik hirmu.
   
 4. Jumal on lihas, - kes võib seda saladust mõista?
  Lahti on värav, et võin mina Tema ees seista.
  Petlemma läen, seal oma Päästjat ma näen,
  saan Tema õnnistust maitsta.
   
 5. Issand, kuis mina, nii patune, kallis küll Sulle,
  et Sa, täis armu, nüüd südame avasid mulle?
  Oh et mu meel, süda ja mõte ja keel
  hoopis end annaksid Sulle!
   
 6. Ustav Immaanuel, minugi südames sünni,
  Sinust, mu Päästja, ma alati hoian siis kinni.
  Ela mu sees, käi ise ikka mu ees,
  ei ma siis eksiteed kõnni!
   
 7. Jeesus, mu Jumal, Sind armastan südamest mina.
  Eluteed käima mind saada ka alati Sina!
  Su omaks jään, kuni siit rahuga läen
  ülesse Siioni linna.


A. Viis: “Võta nüüd Issandat” (Lobe den Herren)
Joachim Neander, 1650-1680.
Sõnad: Gerhard Tersteegen (1731), 1697-1769.
Tõlge: Jaan Bergmann, 1856-1916.

« tagasi
|↑ üles|