KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

KIRIKUAASTA  |  Kristuse tulemine - advent

10 Nüüd tehke kõrgeks väravad
PDF  |  TIF

 1. Nüüd tehke kõrgeks väravad
  ja uksed laiaks sedamaid,
  sest kuningate Kuningas
  ja Päästja on ju tulemas!
  Ta õnnistust toob endaga,
  kõik laulgem suure rõõmuga:
  au olgu Loojale,
  mu armutoojale!
   
 2. Nüüd tehke kõrgeks väravad
  ja uksed laiaks sedamaid
  ning valmistage südamed,
  et templiks Talle kõlbaks need,
  siis Kuningas toob teilegi
  küll õnne, rahu ühtlasi!
  Au olgu Pojale,
  mu Lunastajale!
   
 3. On õnne sellel linnal, maal,
  kus asupaik sel Kuningal
  ja õndsad on kõik südamed,
  mis on Ta eluasemed.
  Ta on see rõõmupäikene,
  kust hoovab elu kõigile.
  Au olgu Vaimule,
  mu rõõmutoojale!
   
 4. Oh tule, Õnnistegija,
  mu süda Sulle lahti ka.
  Oh tule meile armuga
  ja oma heldust ilmuta!
  Su Püha Vaim nüüd heldesti
  meid saatku taeva õndsasti!
  Au Sinu nimele
  nüüd, Issand, anname.

Viis: ”Macht hoch die Tür”,
Johann Anastasius Freylinghausen, 1670-1739,
“Neues Geistreiches Gesangbuch”, Halle, 1704.
Sõnad: Georg Weissel, 1590-1635.
Tõlge: Carl Peter Ludwig Maurach, 1824-1900.

« tagasi
|↑ üles|