KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Usuvõitlus ja palve

324 Oh Isa taevariigi sees
PDF  |  TIF

 1. Oh Isa taevariigi sees,
  Sa käsid kõiki südamest
  Sind lapse kombel paluda
  ja hädas appi kutsuda.
  Siis aita, et ei üksi keel
  Sind paluks, vaid ka hing ja meel!
   
 2. Su nimi olgu kiidetud,
  Su sõna selgelt õpetud,
  Su püha nime auks meid ka
  siin aita pühalt elada,
  et kaoks kõik valeõpetus
  ja lõpeks rahva rumalus.
   
 3. Su riik, see tulgu Sinu käest
  nüüd siin ja pärast igavest!
  Sa Vaimu oma anniga
  las meie juures elada.
  Kõik põrgu viha lämmata
  ja kogudust ka õnnista!
   
 4. Su tahtmine siin ilma peal
  nii sündigu kui üleval,
  et seega rahul oleme,
  mis meile Sinult antakse!
  Kõik kurja tahtmist takista,
  mis sunnib Sinust lahkuma!
   
 5. Sa leiba anna kõigile
  ja muud, mis tarvis ihule!
  Meid hoia tõve, tule eest
  ja päästa nälja, vaenu käest,
  et meie rahul oleme
  ja kõige eest Sind täname!
   
 6. Meil anna andeks meie süüd,
  et nad ei vaeva enam meid.
  Siis oma vihameestele
  heal meelel andeks anname.
  Meid täida armastusega
  ja kõiki rahus ühenda!
   
 7. Meid ära jäta abita,
  kui saatan hakkab kiusama.
  Kui kuri rahvast hukutab
  ja patule meid kihutab,
  siis anna jõudu rohkesti,
  et usu läbi võidame!
   
 8. Meid päästa kõigest kurjast ka,
  et kuri aeg on elada;
  meid hoia kurja surma eest
  ja päästa viimse häda seest!
  Oh võta meie hingeke,
  vii jäädavale rahule!
   
 9. Nüüd laulgem "Aamen!" rõõmuga.
  Meid, armas Issand, avita,
  et meie kindlalt usume,
  et meie palvet kuuldakse!
  Su sõna peale julgesti
  siis "Aamen" meie laulame.

Viis: "Vater unser im Himmelreich"
V. Schuman, "Geistliche Lieder", Leipzig, 1539.
Sõnad: Martin Luther, 1483-1546.

« tagasi
|↑ üles|