KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

SOLI DEO GLORIA  |  Soli Deo Gloria

1 Au, kiitus olgu igavestĀ“
PDF  |  TIF

 1. Au, kiitus olgu igavest'
  Kolmainu Jumalale,
  et Tema suurest heldusest
  meid avitanud jälle.
  Meist hea meel on Jumalal,
  suur rahupõlv on taeva all,
  kõik vaen on otsa saanud.
   
 2. Sind, Isa, meie kiidame
  ja palume Sult abi,
  kes ülal pead nii targasti
  kõik oma sõna läbi;
  Su vägi on ju otsata,
  mis tahad, see peab sündima,
  Sa oled kaunis, Issand.
   
 3. Oh Jeesus, Õnnistegija,
  kes Isast, tulid taevast,
  meid tahtsid Sina lepita'
  ja päästa ära vaevast.
  Ma palun kõigest südamest
  Sind, kallist vaga Tallekest,
  oh anna meile armu!
   
 4. Oh Püha Vaim, Sa abimees,
  Sa rõõmustaja taevast,
  meid hoia kurja vaimu eest!
  Et Jeesus päästis vaevast
  meid oma kalli surmaga,
  seepärast seisab lõpmata
  see peal ka meie lootus.

Viis: "Allein Gott in der Höh'sei Ehr"
Nikolaus Decius, arvatavasti 1485-1546.
Sõnad: Nikalaus Decius, arvatavasti 1485-1546.
Tõlge: Johannes Hornung, arvatavasti 1660-1715.

« tagasi
|↑ üles|