KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

KIRIKUAASTA  |  Kristuse tulemine - advent

8 Nüüd kiitus olgu Jumalal
PDF  |  TIF

 1. Nüüd kiitus olgu Jumalal,
  kes armu heitnud meie peal
  ja oma Poja läkitand,
  kes meile õnne valmistand.
   
 2. See kallis Õnnistegija
  meid tuleb patust aitama
  ja oma palge paistega
  meil tõtt ja armu annab Ta.
   
 3. Oh ime, heldus, halastus,
  oh armastuse sügavus,
  Su arm on äramõõtmata:
  kes saab Sind küllalt tänada!
   
 4. Nii Jumal ennast alandab,
  et Looja ise lapseks saab,
  ei naise ihu põlga Ta,
  et inimeseks sündida.
   
 5. Kes Isa sõna suures väes,
  saab meie lihaks nõtruses,
  kes ots ja algus ühtlasi,
  on surelik ja sulane.
   
 6. Mis inimene ilma peal
  võib Jumalale anda teal,
  et Tema meid nii armastab
  ja et Ta Poeg me vennaks saab?
   
 7. Oh häda igaühele,
  kes armu põlgab julgesti!
  Kui Poja häält ei kuule sa,
  siis hukka sa pead minema.
   
 8. Oh patune, mispärast sa
  Aukuningat ei kummarda,
  kes tuleb sulle alandlik
  ja on nii väga armulik?
   
 9. Ta vastu rutta rõõmuga
  ja oma südant valmista,
  et Tema tuleks sinule,
  sind rõõmustama heldesti!
   
 10. Nüüd tuleb Tema armus veel,
  ja helde, härras on Ta meel.
  Kui viimsel päeval tuleb Ta,
  siis võtab kurjad hukata.
   
 11. Kes Jeesu juurest leitakse,
  need lähevad siis taevasse,
  on igavese rõõmu sees
  seal taeva Isa palge ees.
   
 12. Au olgu Isal Jumalal,
  ja Pojal Õnnistegijal!
  Ka Pühal Vaimul ühtlasi
  nüüd kiitust, tänu anname.

Viis: “Ma tulen taevast ülevalt”
(Vom Himmel hoch, da komm ich her)
Martin Luther, 1483-1546.
Sõnad: Böömimaa vennad

« tagasi
|↑ üles|