KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Tänu ja ülistus

308 Ühtlasi kiitkem Jumala halastust
PDF  |  TIF

 1. Ühtlasi kiitkem Jumala halastust,
  valjusti hüüdkem kokku Ta kogudust.
  Ise Ta kutsub oma rahvast.
  Rõõmusta, Iisrael, rõõmusta vahvast!
  Rõõmusta, Iisrael, rõõmusta vahvast!
   
 2. Põlvili heitke, Jumal on kuningas!
  Tõotused täitke, kes maa peal liikumas.
  Inglid kõik laulvad Tema kiitust,
  kannel ja rahva hääl kiitvad Ta tarkust,
  kannel ja rahva hääl kiitvad Ta tarkust.
   
 3. Paganad kuulge, kurbus teil kadugu!
  Rõõmsasti tulge, Taevariik kasvagu:
  võtke Ta armusõna kuulda,
  patud siis tahab Ta andeks teil anda,
  patud siis tahab Ta andeks teil anda.
   
 4. Toidust Ta annab kõigile rohkesti,
  hoolt Tema kannab rahva eest heldesti,
  annab ka vihma, kastab vilja,
  õnnistab inimest vara ja hilja,
  õnnistab inimest vara ja hilja.
   
 5. Ühtlasi kiitkem Jumala halastust,
  valjusti hüüdkem kokku Ta kogudust.
  Hädast Ta päästab oma rahvast.
  Rõõmusta, Iisrael, rõõmusta vahvast!
  Rõõmusta, Iisrael, rõõmusta vahvast!

Viis: “Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit”
Matthäus Apelles von Löwenstern, 1594-1648.
Sõnad: Matthäus Apelles von Löwenstern, 1594-1648.
Tõlge: Friedrich Hasselblatt, 1815-1870.

« tagasi
|↑ üles|