KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

KIRIKUAASTA  |  Kristuse tulemine - advent

7 Nüüd Jumalale austuseks
PDF  |  TIF

 1. Nüüd Jumalale austuseks
  kõik laulgem rõõmuga.
  Ta oma Poja õndsuseks
  meil saadab armuga,
  meil saadab armuga.
   
 2. Nüüd Isa rüpest tuleb Ta,
  saab väetiks lapseks seal.
  Tal tuleb sõimes magada
  nii vaikselt heinte peal,
  nii vaikselt heinte peal.
   
 3. Ta loobub jumalikust aust,
  et saada sulaseks
  ja kannatada meie eest,
  kõik teha meie heaks,
  kõik teha meie heaks.
   
 4. Ta oma väge ilmutab
  ja rahu meile toob,
  maailma rahvaid ühendab,
  kõik vana uueks loob,
  kõik vana uueks loob.
   
 5. Tee paradiisi avab Ta
  ning keerub väraval
  ei keela sisse astuda.
  Au, kiitus Jumalal!
  Au, kiitus Jumalal!

Viis: “Lobt Gott, ihr Christen”
Nikolaus Herman, arvatavasti 1500-1561.
Sõnad: Nikolaus Herman, arvatavasti 1500-1561.
Tõlge: Johannes Hornung, arvatavasti 1660-1715.

« tagasi
|↑ üles|