KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Tänu ja ülistus

301 Oh anna tuhat keelt Sa mulle
PDF  |  TIF

 1. Oh anna tuhat keelt Sa mulle,
  ja tuhatkordseks tee mu suu!
  Siis tuhat laulu laulan Sulle,
  mu Issand, ja ei teegi muud,
  kui ikka kiites kuulutan,
  et kallist armu Sinult saan.
   
 2. Oh et mu hääl ka sinna kostaks,
  kust päike paistab hiilguses,
  et tänades mu veri voolaks
  nii kaua, kui hing ihu sees,
  viiks kiitust viimne veretilk,
  tooks tänu iga silmapilk!
   
 3. Miks oled vait, mu vaimuvägi?
  Oh laula sa nüüd elavalt
  ja mäleta, mis Tema tegi,
  mis head sa saanud Jumalalt!
  Nüüd ärka, ärka, vaim ja meel,
  ning kiida Teda, suu ja keel!
   
 4. Nüüd Sulle, Sina Isa taevas,
  toon mina tänu südamest,
  et ihu, hinge siin maailmas
  Sa oled kaitsnud kurja eest,
  kõik, mis mul tarvis, toimetand
  ja, mis mul vaja, valmistand.
   
 5. Ka olgu kiitus, Jeesus, Sulle,
  et oled suure armuga
  Sa tulnud appi taevast mulle!
  Sa vaeva, vere, surmaga
  mind päästsid patust, kuradist:
  Su oma olen igavest.
   
 6. Ka au ja kiitus olgu Sulle,
  oh valgustaja Püha Vaim,
  see eest, et andsid teada mulle,
  et mina olen taeva taim.
  Uut elu, vaimu, väge ka
  kõik armust andsid mulle Sa!
   
 7. Ma tahan Sinu armust laulda,
  nii kaua kui veel liigub keel,
  ja tänuohvreid Sulle tuua,
  kui minu süda tuksub veel!
  Kui vaikib viimaks minu keel,
  siis kiidan õhates Sind veel.
   
 8. Mu kiitus, Jumal, vastu võta,
  ehk ta küll väeti nõdruke!
  Kui saan siit taeva üles tõtma,
  siis ingliseltsis rõõmsasti
  ma laulan uue väega
  Sul tuhat halleluujat ka.

Viis: “O daß ich tausend Zungen hätte”
Johann Balthasar König, 1691-1758.
Sõnad: Johann Mentzer, 1658-1734.
Tõlge: Friedrich Hasselblatt, 1815-1870.

« tagasi
|↑ üles|