KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Tänu ja ülistus

290 Au Jumalale, kiitus ka
PDF  |  TIF

 1. Au Jumalale, kiitus ka,
  kes kõike head meil annab!
  Au Temale, kes armuga
  hoolt meie eest veel kannab.
  Kes meie hinge jahutab,
  kõik vaeva, valu vaigistab:
  Au Jumalale andkem!
   
 2. Mis Jumal loonud oma väes,
  küll seda Ta ka hoiab
  ja oma taevatarkuses
  veel edaspidi saadab.
  Ta suure kuningriigi sees
  on kõik Ta hoidja silma ees.
  Au Jumalale andkem!
   
 3. Kõik eluaja tahan ma
  Sind, Jumal, ülistada
  ja kõigis paigus rõõmuga
  Su kiitust kuulutada.
  Mu meel ja süda ärgaku,
  mu ihu, hing Sind teenigu!
  Au Jumalale andkem!
   
 4. Ta palge ette astugem
  nüüd hõisates ja lauldes,
  kõik tõotused nüüd tasugem
  ja kuulutagem kiites:
  Ta on kõik seadnud targasti,
  kõik asjad teinud kaunisti!
  Au Jumalale andkem!

Viis: “Kõik kallis hingeõnnistus”
(Es ist das Heil uns kommen her)
“Etlich christlich Lieder”, Wittenberg, 1523.
Sõnad: Johann Jakob Schütz, 1640-1690.
Tõlge: Friedrich Hasselblatt, 1815-1870.

« tagasi
|↑ üles|