6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine


1. jagu. Kogudus ja kihelkond

§ 169. Koguduse mõiste
§ 170. Praosti teenitava kuulutuspunkti rajamine

2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 171. Uue koguduse asutamise taotluse esitamine
§ 172. Arvamuste kogumine asutamistaotluse kohta
§ 173. Asutamistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 174. Konsistooriumi nõusolek uue koguduse asutamiseks
§ 175. Uue koguduse asutamise koosolek
§ 176. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 177. Koguduse asutamise üle otsustamine kirikukogus

3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 178. Koguduse jagunemine
§ 179. Koguduse jagunemise taotlus
§ 180. Konsistooriumi nõusolek koguduse jagunemiseks
§ 181. Täiskogu koosolek uue koguduse asutamiseks koguduse jagunemise teel
§ 182. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 183. Koguduse jagunemise ning jagunemise teel loodud koguduse EELK-sse vastuvõtmise üle otsustamine kirikukogus
§ 184. Koguduse liikme astumine jagunemise teel loodud kogudusse
§ 185. Vara ja kohustuste üleminek jagunemise teel asutatud uuele kogudusele

4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 186. Koguduste ühinemine
§ 187. Koguduste ühinemise taotlus
§ 188. Ühinemistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 189. Konsistooriumi nõusolek koguduste ühinemiseks
§ 190. Koguduste ühinemise otsustamine ühinevate koguduste täiskogude poolt
§ 191. Vara ja kohustuste üleminek koguduste ühinemisel
§ 192. Koguduse liikme staatus koguduste ühinemisel
§ 193. Ühendava koguduse juhtimisorganite valimine
§ 194. Ühendatava koguduse lõpetamine ja likvideerimine
§ 195. Koguduste ühinemise ning ühinemise tõttu koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus

5. jagu. Koguduse lõpetamine

§ 196. Koguduse lõpetamine
§ 197. Koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus
§ 198. Koguduse liikme staatus koguduse likvideerimisel

6. jagu. Muud sätted

§ 199. Endise EELK koguduse taastamine
§ 200. EELK-sse mitte kuuluva koguduse vastuvõtmine EELK-sse
§ 201. Uue koguduse praostkondliku kuuluvuse määramine
§ 202. Vastuvõetud koguduse vabastamine maksudest


« tagasi