6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 188. Ühinemistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile

Pärast kõigi §-s 187 nimetatud materjalide saamist saadab praost taotluse koos nimetatud lisade, arvamuste ja oma arvamusega kahe nädala jooksul konsistooriumile.TAGASI