6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 184. Koguduse liikme astumine jagunemise teel loodud kogudusse

(1) Koguduse liige, kes soovib astuda jagunemise teel loodud kogudusse, teatab oma soovist selle koguduse õpetajale, mille liige ta on. Koguduse õpetaja edastab soovi praostkonna praostile.
(2) Koguduse liikmeandmete pidamist korraldab kuni jagunemise teel loodud koguduse vastuvõtmiseni EELK-sse praostkonna praost.TAGASI