6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 178. Koguduse jagunemine

(1) Koguduse jagunemine on olemasolevast kogudusest (edaspidi emakogudus) kahe või enama uue koguduse (edaspidi tütarkogudus) moodustamine.
(2) Koguduse jagunemisel eraldatakse osa emakoguduse kihelkonnast ning moodustatakse sellest tütarkoguduse või tütarkoguduste kihelkonnad.TAGASI