6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 180. Konsistooriumi nõusolek koguduse jagunemiseks

(1) Konsistoorium otsustab kahe kuu jooksul pärast jagunemistaotluse ja arvamuste saamist, kas ta annab nõusoleku koguduse jagunemiseks või mitte.
(2) Kui konsistoorium andis nõusoleku koguduse jagunemiseks, määrab ta oma otsusega koguduse jagunemise järel tekkivate kihelkondade piirid.
(3) Konsistooriumi vastus jagunemiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta saadetakse kirjalikult praostile ja jagunemistaotluse teinud kogudusele.TAGASI