6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6. jagu. Muud sätted

§ 199. Endise EELK koguduse taastamine

EELK koguduse, mis on lõpetatud pärast 16. juunit 1940. a, taastamine toimub samas korras nagu uue koguduse asutamine. Seejuures lisatakse asutamistaotlusele kirjalikud tõendid koguduse lõpetamise asjaolude kohta.TAGASI