6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 185. Vara ja kohustuste üleminek jagunemise teel asutatud uuele kogudusele

Varad ja kohustused antakse jagunemise teel asutatud uuele kogudusele üle sellekohase lepinguga pärast selle koguduse kandmist riiklikku usuliste ühenduste registrisse.TAGASI