6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6. jagu. Muud sätted

§ 201. Uue koguduse praostkondliku kuuluvuse määramine

Koguduse asutamise või jagunemisega loodud uue koguduse või olemasoleva koguduse vastuvõtmisel EELK-sse määrab selle koguduse praostkondliku kuuluvuse konsistooriumi ettepanekul kirikukogu.TAGASI