6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 191. Vara ja kohustuste üleminek koguduste ühinemisel

Ühendatava koguduse varad ja kohustused antakse ühendavale kogudusele üle pärast koguduste ühinemise heakskiitmist kirikukogu poolt.TAGASI