6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6. jagu. Muud sätted

§ 202. Vastuvõetud koguduse vabastamine maksudest

Kogudus on sellel kalendriaastal, mil kirikukogu tegi otsuse tema asutamise, jagunemise või EELK-sse vastuvõtmise kohta, vabastatud maksude tasumisest EELK konsistooriumi ja praostkonna eelarvesse.TAGASI