6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 192. Koguduse liikme staatus koguduste ühinemisel

Koguduse liige, kes kuulus enne koguduste ühinemist ühendatavasse kogudusse, loetakse pärast koguduse likvideerimist kuuluvaks ühendavasse kogudusse.TAGASI