6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 193. Ühendava koguduse juhtimisorganite valimine

Pärast ühinemisavalduse heakskiitmist kõigi ühinevate koguduste poolt otsustab konsistoorium, milliseks tähtajaks peab ühendav kogudus läbi viima juhtimisorganite valimised. Valimiste korra määrab konsistoorium.TAGASI