6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 177. Koguduse asutamise üle otsustamine kirikukogus

Koguduse asutamise ja EELK-sse vastuvõtmise üle otsustab kirikukogu.TAGASI