6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
5. jagu. Koguduse lõpetamine

§ 196. Koguduse lõpetamine

Koguduse lõpetamine toimub käesoleva peatüki 4. jaos kirjeldatud korras.TAGASI