6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 186. Koguduste ühinemine

(1) Koguduste ühinemine on kahest või enamast olemasolevast kogudusest ühe koguduse loomine.
(2) Kihelkondlikul alusel koondunud koguduste ühinemisel liidetakse ühinevate koguduste kihelkonnad ning moodustatakse nendest üks kihelkond. Taoliselt saavad ühineda vaid kogudused, kelle kihelkondadel on ühine piir.TAGASI