6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 176. Koguduse juhtimisorganite valimine

Enne asutatud või taastatud koguduse vastuvõtmist EELK-sse otsustab konsistoorium, milliseks tähtajaks peab kogudus läbi viima juhtimisorganite valimised. Valimiste korra määrab konsistoorium.TAGASI