6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 194. Ühendatava koguduse lõpetamine ja likvideerimine

(1) Pärast koguduste ühinemise kinnitamist kirikukogu poolt esitab konsistoorium riiklikule usuliste ühenduste registrile ühendatava koguduse lõpetamise avalduse.
(2) Koguduse likvideerijateks on koguduse juhatuse liikmed või täiskogu poolt valitud likvideerimiskomisjoni liikmed.TAGASI