6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
1. jagu. Kogudus ja kihelkond

§ 169. Koguduse mõiste

(1) Kogudus on kihelkondlikul või muul alusel koondunud kristlaste ühendus.
(2) Kihelkond on koguduse ajalooliselt väljakujunenud või muul viisil kindlaks määratud tegevuspiirkond. Koguduse õpetaja korraldab vaimulikku teenimist oma koguduse kihelkonnas.
(3) Koguduse kihelkonna piirid (tegevuspiirkonna) või liikmeskonna koondumise aluse määrab praostkonna sinod.
(4) Vaidlused kihelkondade piiride üle lahendab konsistoorium.TAGASI