6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 182. Koguduse juhtimisorganite valimine

Pärast jagunemise heakskiitmist koguduse poolt otsustab konsistoorium, milliseks tähtajaks peab jagunemisel loodud kogudus läbi viima juhtimisorganite valimised. Valimiste korra määrab konsistoorium.TAGASI