6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
5. jagu. Koguduse lõpetamine

§ 198. Koguduse liikme staatus koguduse likvideerimisel

Koguduse liikme, kes ei ole koguduse likvideerimise ajaks astunud mõnda teise kogudusse, kogudusliku kuuluvuse määrab praostkonna praost. Praost teatab sellekohasest otsusest kirjalikult koguduse liikmele.TAGASI