6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 174. Konsistooriumi nõusolek uue koguduse asutamiseks

(1) Konsistoorium otsustab kahe kuu jooksul pärast asutamistaotluse ja arvamuste saamist, kas ta annab nõusoleku uue koguduse asutamiseks või mitte, ning teatab sellest asutamistaotluse edastanud praostile kirjalikult.
(2) Praostkonna praost saadab kahe nädala jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud konsistooriumi otsuse saamist selle §-s 171 lõikes 1 nimetatud taotlejate esindajale.TAGASI