6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 173. Asutamistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile

Asutamistaotluse saanud praost saadab asutamistaotluse koos §-s 172 nimetatud arvamuste ja oma arvamusega nelja nädala jooksul pärast viimase asjassepuutuva arvamuse saamist konsistooriumile.TAGASI