2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA

1. peatükk. Üldsätted

§ 7. Kiriku liturgia
§ 8. Mõistete kasutamine

2. peatükk. Jumalateenistus

§ 9. Jumalateenistuse pidamine
§ 10. Jumalateenistuse pidamise koht

3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 11. Kiriklike talituste pidamine
§ 12. Ristimine
§ 13. Armulaud
§ 14. Piht
§ 15. Konfirmatsioon
§ 16. Laulatus
§ 17. Haige võidmine
§ 18. Ordinatsioon
§ 19. Matus
§ 20. Õnnistamis- ja pühitsemistalitused
§ 21. Vaimuliku ja töötegija ametisse seadmine
§ 22. Talituse registreerimine

4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 23. Korralised jumalateenistused
§ 24. Suured kirikupühad
§ 25. Teised kirikupühad
§ 26. Palvepäevad
§ 27. Nime- ja mälestuspäevad
§ 28. Muude kiriklike sündmuste tähistamine
§ 29. Riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine

5. peatükk. Liturgilised värvid

§ 30. Liturgiliste värvide loetelu
§ 31. Liturgilise värvi asendamine
§ 32. Liturgilise värvi vahetumine

6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 33. Vaimuliku liturgiline rõivastus jumalateenistusel ja talitusel
§ 34. Vaimulikuameti kandidaadi ja ilmikabilise liturgiline rõivastus
§ 35. Piiskopi ja preestri ametitunnused
§ 36. Kaplani ametirõivastus ja ametitunnused
§ 37. Ametirõivastus muude ametikohustuste täitmisel
§ 38. Ametiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus


« tagasi