2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 28. Muude kiriklike sündmuste tähistamine

Piibli-, misjoni-, laste-, noorte-, leskede-, kalmistu- ja muid kohaliku tähtsusega pühi, samuti vana-aasta õhtut tähistatakse vastavalt kohalikule tavale.

TAGASI