2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 33. Vaimuliku liturgiline rõivastus jumalateenistusel ja talitusel

(1) Jumalateenistusel ja talitusel kannab vaimulik selleks ette nähtud liturgilist rõivastust.
(2) Piiskopi liturgiline rõivastus on alba, vöö, stoola ja mitra. Missal armulauda pühitsedes kannab piiskop üldjuhul kaasulat, muul jumalateenistusel ja talitusel piiskopimantlit.
(3) Preestri liturgiline rõivastus on alba, vöö, stoola ja missal armulauda pühitsedes kaasula või musta värvi talaar koos lõkadega. Muul jumalateenistusel ja talitusel võib preester kanda keepi. Praost võib talaari peal kanda praostikraed.
(4) Diakoni liturgiline rõivastus on alba, vöö ja stoola või musta värvi talaar koos lõkadega.
(5) Tunnistatud kehtetuks 26.11.2019.
(6) Jumalateenistusel abilisena kaasa teenides ja talitusel võib vaimulik kanda koorirüüd koos stoolaga.
(7) Koos ametiriietusega võib vaimulik kanda vaimulikubaretti.TAGASI