2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 34. Vaimulikuameti kandidaadi ja ilmikabilise liturgiline rõivastus

(1) Vaimulikuameti kandidaadi liturgiline rõivastus on alba ja vöö või talaar ilma lõkadeta.
(2) Jumalateenistusel ja talitusel kaasa teeniv ilmikabiline võib kanda albat koos vööga.

TAGASI