2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 25. Teised kirikupühad

(1) Teised kirikupühad on: 2. jõulupüha, Jeesuse nimepäev (uusaastapäev), Kristuse ristimispüha, Kristuse kirgastamise püha ehk kirgastamispüha (6. august või viimane ilmumisaja pühapäev), Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev (2. veebruar), tuhkapäev, Issanda kuulutamise püha ehk kuulutamispäev ehk paastumaarjapäev (25. märts), palmipuudepüha, 2. ülestõusmispüha, 2. nelipüha, Ristija Johannese sündimispüha ehk jaanipäev (24. juuni), peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha ehk mihklipäev (29. september), lõikustänupüha (oktoobrikuu 2. pühapäev), usupuhastuspüha (31. oktoober), apostlite ja evangelistide mälestuspäevad, pühakutepäev (1. november), hingedepäev (2. november) ja kiriku või koguduse aastapäev (peetakse kiriku nimepäeval või koguduse asutamise aastapäeval).
(2) Kui kirikupüha langeb muule nädalapäevale peale pühapäeva ja seda ei ole võimalik pidada ettenähtud ajal, võib Issanda templissetoomise püha, Issanda kuulutamise püha, Ristija Johannese sündimispüha, Kristuse kirgastamise püha, peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha, usupuhastuspüha või koguduse aastapäeva pühitseda lähemal pühapäeval. Kui Issanda kuulutamise püha langeb Suurde Nädalasse, peetakse seda palmipuudepüha laupäeval või pühapäeval enne palmipuudepüha.TAGASI