2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
1. peatükk. Üldsätted

§ 7. Kiriku liturgia

(1) Püha Kolmainsuse teenimine ja austamine on kiriku liturgilise tegevuse keskpunkt. Liturgias ülistab maa peal võitlev ja rändav kirik Jumalat ning ühineb võidutseva kiriku taevase jumalateenistusega. Liturgias viibib kiriku Issand ja pea tõotust mööda oma rahva keskel ja teenib teda oma andidega.
(2) Kirik on kutsutud ja läkitatud teenima inimesi sõna, palve ja armuvahendite kaudu. Kiriku liturgias on erilisel kohal rõõmusõnumi kuulutamine ja Issanda söömaaja pühitsemine. Kirik manitseb ja õhutab liikmeid sagedasti sõnast ja sakramendist osa saama ning kristlastele kui kuninglikule preesterkonnale kohast usu- ja palveelu elama.TAGASI