2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 24. Suured kirikupühad

(1) Suured kirikupühad (suurpühad) on: Kristuse sündimispüha (1. jõulupüha), Kristuse ilmumispüha (kolmekuningapäev), Suur Neljapäev, Suur Reede, Kristuse ülestõusmispüha (1. ülestõusmispüha), Kristuse taevaminemispüha, 1. nelipüha, kolmainupüha.
(2) Suurpüha tuleb pidada ettenähtud päeval. Seda ei saa asendada mõne teise pühaga.

TAGASI