2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 26. Palvepäevad

Palvepäevad ja nendel kasutatavad lektsioonid kuulutab välja peapiiskop.

TAGASI