2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 38. Ametiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus

Piiskoplikul nõukogul on õigus kehtestada ametiriietuse ja ametitunnuste täpsem kirjeldus ning kandmise kord.

TAGASI