2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 20. Õnnistamis- ja pühitsemistalitused

Õnnistamis- ja pühitsemistalitusi toimetab käsiraamatu või kasutamiseks lubatud korra järgi piiskop või preester. Diakon võib õnnistamis- ja pühitsemistalitusi toimetada üksnes vaimuliku ülema loal.

TAGASI