2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
2. peatükk. Jumalateenistus

§ 9. Jumalateenistuse pidamine

(1) Paragrahvis 23 sätestatud korralist jumalateenistust võib pidada piiskop või preester, sõnajumalateenistust võib pidada diakon.
(2) Jumalateenistust peetakse kirikukogu heakskiidetud käsiraamatu või piiskopliku nõukogu kehtestatud korra järgi.
(3) Kirikuseadustiku §-s 23 ettenähtud jumalateenistuste piiblilugemised (lektsioonid) sätestatakse käsiraamatus ja kirikukalendris. Piiskopil ja preestril on õigus erijuhtumil jumalateenistuse lektsioone kindlaks määrata. Lektsioonide lugemiseks kasutatakse kirikukogu heakskiidetud piiblitõlget.
(4) Kuulutus jumalateenistusel peab olema kooskõlas EELK õpetusega.
(5) Jumalateenistusel kasutatakse ühiseks koguduselauluks kirikukogu heakskiidetud lauluraamatut ja piiskopliku nõukogu poolt kasutamiseks lubatud muid laulukogumikke. Jumalateenistusel ning kirikus või muus pühitsetud ruumis kasutatav muusika ei tohi olla vastuolus kiriku usu ja õpetusega.
(6) Jumalateenistuse korrakohase pidamise eest vastutab koguduse õpetaja või vastava tööala vaimulik.
(7) Korraline jumalateenistus on avalik.TAGASI