2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 19. Matus

(1) Kiriklikult maetakse koguduseliiget. Hingehoidlikel kaalutlustel võib kiriklikult matta ka kirikusse mittekuulunud inimest.
(2) Matusetalituse toimetab vaimulik. Koguduse õpetaja või vastava tööala vaimuliku volitusel võib erandjuhul matta iga EELK täisealine liige.
(3) Kiriklikult maetuid mälestatakse kohaliku tava järgi kas matusele järgneval pühapäeval või hiljem.

TAGASI