2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 23. Korralised jumalateenistused

(1) Kirikuaasta pühapäevade ja pühade pidamisel järgib EELK lääne kiriklikku traditsiooni.
(2) Issanda päeva ehk pühapäeva kui Kristuse ülestõusmise päeva, kirikupüha ja palvepäevi tuleb pühitseda korralise jumalateenistusega (missa või erandina sõnajumalateenistus). Neid jumalateenistusi võib pidamata jätta praosti loal. Asjakohase ettepaneku teeb koguduse õpetaja koguduse nõukogu nõusolekul.
(3) Tunnistatud kehtetuks 26.11.2019.
(4) Suurel kirikupühal (suurpühal) peetakse jumalateenistust igas koguduses. Suurpüha jumalateenistuse võib pidamata jätta praosti loal.
(5) Kiriku liturgilist elu ja kiriklike talituste ja jumalateenistuste pidamist reguleerib piiskopliku nõukogu kehtestatud jumalateenistusjuhend.TAGASI