2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
4. peatükk. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine

§ 27. Nime- ja mälestuspäevad

(1) Pühakute nime- ja mälestuspäevi tähistatakse vastavalt kohalikule tavale ja võimalusele.
(2) Kiriku ja koguduse nime- ja aastapäeva võib tähistada pühapäeval.TAGASI