2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
3. peatükk. Kiriklikud talitused

§ 11. Kiriklike talituste pidamine

(1) Kiriklikke talitusi peetakse kirikukogu heakskiidetud käsiraamatu või piiskopliku nõukogu kehtestatud korra järgi.
(2) Talituse korrakohase pidamise eest vastutab koguduse õpetaja või vastava tööala vaimulik.
(3) Vaimulikul on õigus keelduda sakramendi jagamisest või mõne teise kirikliku talituse pidamisest, kui sakramendi vastuvõtja või isik, kes on talituseks soovi avaldanud, on alkoholi- või narkojoobes või sellises psüühilises seisundis, et ta ei saa sellest väärikalt osa võtta.
(4) Ristimis-, konfirmatsiooni-, laulatus- ja ordinatsioonitalitus peetakse soovitavalt kirikus või mõnes teises pühitsetud ruumis.

TAGASI